Web Designers
Vrienden van Simokos

Zoals bekend speelt ons 1e damesteam al een aantal jaren op hoog niveau. Ook het eerste herenteam is goed bezig en heeft veel jonge spelers. Om dat ook op de langere termijn vol te houden en mogelijk zelfs uit te breiden naar andere teams willen, nee moeten, we als vereniging extra geld in onze jeugd steken. We denken hierbij aan trainingsfaciliteiten, (beter opgeleide) jeugdtrainers en coaches, ballen, kleding en de mogelijkheid om meer wedstrijden op hoog niveau te spelen.

 

Om daar meer financiële ruimte voor te scheppen bestaat “VRIENDEN VAN SIMOKOS” .Uw extra financiële bijdrage van € 25 (of een veelvoud van dat bedrag) omdersteunt ons jeugdplan extra. Als we een grote groep VRIEND(INN)EN hebben, kunnen we daarmee een stevig fundament leggen onder onze jeugd. Op deze manier kunnen we de contributie voor onze jeugdleden op een aanvaardbaar niveau houden en toch een goede basis leggen onder de sportieve toekomst van onze vereniging.

 

Als “VRIEND(IN) VAN SIMOKOS”

-          krijgt u iedere keer onze Reporter in de bus;

-          krijgt u een eervolle vermelding in de Reporter en op onze website;

-          krijgt u een leuke attentie bij aanmelding;

-          krijgt u de mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten van onze vereniging;

-          draagt u bij aan de toekomst van onze vereniging

 

 

U kunt zich aanmelden als “VRIEND(IN) VAN SIMOKOS” door het invullen van onderstaande bon.

 

Ondergetekende:____________________________ Geboren:_____________

 

Adres              :_____________________________

 

Postcode          :___________     Woonplaats: _________________________

 

 

Meldt zich hierbij (tot wederopzegging) aan als “VRIEND(IN) VAN SIMOKOS”.

De jaarlijkse bijdrage van € 25 kan worden geïncasseerd van

rekeningnummer ………………………..

 

 

Handtekening ………………………………………………………..

 

NB: Mocht u meer bij willen dragen, dan kunt u zich meerdere keren aanmelden.

 

Formulier svp opsturen naar:
Theun Ferwerda,

 

Copyright Simokos 2018
Website door Amnius