Web Designers
Alle informatie over lid worden, opzeggen van het lidmaatschap en aanverwante zaken!

Lid worden van VV SIMOKOS.

Volleybal is een sport voor jong en oud. Wil je kennismaken met deze sport en met Simokos dan nodigen wij je van harte uit om eens een aantal proeflessen mee te volleyballen. Dit natuurlijk geheel vrijblijvend. Na 3 proeflessen kun je lid worden van onze gezellige vereniging.

 

Lidmaatschaps-/opzegregels.

1. Het lidmaatschap van SIMOKOS wordt aangegaan voor een geheel seizoen.

2. Een seizoen loopt van 1 juni van het ene kalenderjaar tot en met 31 mei van het daarop volgende kalenderjaar.

3. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per 31 mei (de einddatum van een seizoen) en dient tijdig (uiterlijk die 31ste mei) schriftelijk te geschieden bij de Penningmeester (adresgegevens te vinden in het opzegformulier). Het lidmaatschap zal dan per die datum worden beëindigd, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

4. Wordt desondanks tussentijds (per een andere datum dan per 31 mei) opgezegd dan is op grond van regel 3 het gevolg dat het lidmaatschap per de eerstvolgende 31ste mei zal worden beëindigd en dat de gehele contributie voor dat seizoen is verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken (zie regel 5).

5. In uitzonderlijke situaties, bij zwaarwegende en/of dringende redenen, kan worden verzocht om tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap. Door of namens het lid wordt hiervoor een schriftelijk verzoek ingediend bij de Penningmeester. In dit verzoek wordt aangegeven wat de zwaarwegende en/of dringende redenen zijn. Het Dagelijks Bestuur beslist op het verzoek en informeert de verzoeker schriftelijk over het genomen besluit. Omdat bij die besluitvorming persoonlijke omstandigheden van het lid een rol hebben gespeeld en de belangen van de vereniging en van het lid zijn meegewogen kunnen andere leden geen rechten ontlenen aan het besluit.

Voor het aanmelden en het opzeggen moet gebruik worden gemaakt van standaard formulieren die hierna zijn te downloaden. Een verzoek om tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is vormvrij maar dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden gedaan.

 

Ledenadministratie.

Simon Manshanden
Vette Knol 27
1601 CW Enkhuizen
0228-314133 / 06-42145311
ledenadministratie@simokos.nl

 

Aanmelden nieuwe leden.

Nieuwe senior leden melden zich aan door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij Simon Manshanden. Nieuwe jeugdleden kunnen het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier inleveren bij Rianne Wever tijdens de training. Alle nieuwe leden betalen naast de contributie éénmalig € 5,-- aan inschrijfkosten. Leden die gaan deelnemen aan de Nevobo competitie moeten ook een digitale pasfoto (zie hierna) inleveren.

Download hier het inschrijfformulier.

Voor meer informatie kun je bellen:
- voor senioren met Harry Vet (0228-514040);
- voor jeugd met Rianne Wever (0228-518615);
- voor koffievolleybal met Jos en Maria de Koning (0228-5113110).

Voor deelname aan het koffievolleybal hoef je geen lid te zijn van SIMOKOS.

 

Contributie seizoen 2017/2018.

Download hier het contributie overzicht.

 

Betaling contributie.

De betaling van de jaarlijkse contributie vindt plaats door middel van automatische incasso. De afschrijving geschiedt in twee termijnen, per eind oktober en per eind februari.

 

Opzeggen lidmaatschap.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend door een ingevuld en ondertekend opzegformulier in te leveren bij Theun Ferwerda, de penningmeester. Een schriftelijk verzoek om tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap op grond van regel 5 dient ook te worden ingeleverd bij Theun Ferwerda.

Download hier het opzegformulier.

 

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap verenigingen blijft mogelijk.

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet.
Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverengingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen.

Heeft de vereniging een website dan dient de informatie over de opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan, heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op één van de eerste drie pagina's te staan.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Bron: NOC*NSF.

 

Simokos Tenue.

Het tenue bestaat uit een oranje shirt met zwarte "banen" (met de logo's van Simokos en Unyk), zwarte broek, witte sokken en een Simokos trainingspak. Dit alles is verkrijgbaar via de webshop.

Senioren nemen alvorens een nieuw shirt aan te schaffen contact op met Harry Vet (0228-514040) i.v.m. het toewijzen van het rugnummer. Jeugdspelers nemen voor het toewijzen van het rugnummer contact op met Mariët Spek (0228-513571).

Duijn Teamsport te Zwaag drukt de rugnummers in de shirts en bezorgt de Simokos bestellingen uitsluitend via Angel Raven. Je kunt de bestelling tussen 15.00 - 16.00 uur, tijdens de thuiswedstrijden van Dames 1, ophalen in De Flint.
Ook is er dan gelegenheid om eventueel aan te schaffen sportkleding te passen.

Het Simokos tenue wordt ook gedragen bij oefenwedstrijden en toernooien.

 

Pasfoto. 

Voor het maken van een pasfoto voor de spelerspas kunnen Simokos leden met korting terecht bij de Primera op het station Bovenkarspel - Grootebroek. Een foto die daar is gemaakt wordt automatisch naar Simon Manshanden verzonden als wordt aangegeven dat de foto bedoeld is voor de spelerspas voor Simokos. Een foto van Primera voldoet volledig aan de eisen die de Nevobo aan de foto stelt.

Wanneer je een pasfoto laat maken bij een fotograaf die is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel kun je naam, adres, geboortedatum, relatiecode en e-mailadres opgeven waarna de fotograaf (zonder meerkosten) de foto verzendt naar de bond. Via de website van de SNF kun je kijken waar je terecht kunt.

Een digitale foto kan ook zelf worden gemaakt. Het is echter niet mogelijk papieren foto's in te leveren of om een willekeurige scan te gebruiken.

Een digitale foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- digitaal bestandsformaat: JPG;
- verhouding breedte x hoogte: 3 x 4;
- resolutie: minstens 300dpi;
- oriëntatie: rechtop (portrait);
- zonder witranden.

Foto's die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd!

 

Copyright Simokos 2018
Website door Amnius